Výrobno skladovací areál (2,5 mil. EUR + DPH)

Výrobno skladovací areál (4.999.000 EUR + DPH)

Druh: Výrobný objekt
Obec: Zlaté Moravce
Plocha: 26834 m2
Cena: 4.999.000 EUR + DPH

 

Forma vlastníctva: firemný
Príjazd: asfaltová cesta
Spôsob kúrenia: ústredné kúrenie
Zdroj tepla: teplo z kotolne
Príprava teplej vody: súbežne s ÚK
Prevažujúca konštrukcia objektu: tehlová

Pozemok: prevažne rovinatý
Odpadové vody: verejná kanalizácia
Požiarna voda: požiarna nádrž
Príkon elektrickej energie: do 1000 kW
Možnosti rozšírenia: možnosť rozšírenia
Terajšia prevádzka: plne v prevádzke

Popis nehnuteľnosti

Celková výmera pozemku ...................26 834 m2, zastavané plochy a nádvoria, z toho
Výmera pod budovami ........................ 3 406 m2, stavby (admin.budova, haly, techn.údržba a pod)
- Dielne ..................................................2 597 m2
- Betónové plochy ........................ cca 20 000 m2
- Administratívna budova ......................1 563 m2
V 1NP sa nachádza vstupná hala, vrátnica, zasadačka pre cca 100 osôb, 4 kancelárie a výdajňa jedál s jedálňou. V 2NP sa nachádzajú kancelárie v počte 15. Na každom poschodí, ako aj v suteréne je budova vybavená hygienickými zariadeniami (WC – muži, WC- ženy, sprchy apod.).
- Čerpacia stanica PHM
- Autoumyváreň na nákladné vozidlá
- Všetky inžinierske siete. Objekt má vlastný transformátor, vlastnú regulačnú stanicu plynu pre
stredno tlaký plyn. V objekte sa nachádza studňa s nadkapacitným prítokom. Celý objekt je
odkanalizovaný.
- Vlastná čističke odpadových vôd.
- Nová kotolňa pre ÚK a TUV, osadená 2 kotlami Buderus a horákmi značky Weihaupt,
s výkonom 80 – 550 kW. Kotolňa je plne automatická .
- Druhá kotolňa je pre administratívnu budovu.
- čerpacia stanica PHM.
Celý objekt je oplotený zväčša plotom zo železobetónových panelov do výšky 3m.
Objekt má výhodnú polohu, vzhľadom na susediaci pozemok ŽSR – nákladná vlečka.
Pozemok v budúcnosti možno rozšíriť o parcely susediacich pozemkov vo vlastníctve známych majiteľov.
V súčasnej dobe sú haly prenajaté na 85 % a sme v jednaní o využitie hál na 100 %. Z odstavnej plochy máme v súčasnosti zmluvných partnerov na 4 500m2.