Skladovací areál Nitra - KYNEK (99.900 EUR + DPH)

 

Druh: Skladový objekt
Obec: Nitra, KYNEK
Plocha: 39 593 m2
Cena: 99.900 EUR + DPH

Forma vlastníctva: firemný
Bremeno z nájmu: Nie
Príjazd: spevnená cesta
Pozemok: mierne svahovitý

Príkon elektrickej energie: do 100 kw
Možnosti rozšírenia: možnosť rozšírenia
Terajšia prevádzka: mimo prevádzky

Popis nehnuteľnosti

Ojekt sa nachádza v obci Nitra, katastrálne územie Kynek, ktorého stavby sú zapísané LV číslo 7505.
V minulosti stavby slúžili pre poľnohospodárske účely, sušička obilnín.
V súčasnej dobe je možné v objekte využiť oceľové haly a spevnené plochy na skladovanie, resp. na stavebnú výrobu, stavebný dvor a pod.
Objekt je napojený na inžinierske siete (max.el. výkon 100KW, plyn s vlastnou reg. stanicou).
Objekt s výmerou 39 593 m2 je oplotený drôteným pletivom. Prístup k objektu je po betónovej komunikácii z obce Kynek. Komunikácia je vo vlastníctve mesta Nitra.
Objekt sa nachádza v lukratívnej oblasti mesta Nitra, vzhľadom na vzdialenosť od rýchlostnej komunikácie R1, v časti Nitra – Selenec. Objekt je vzdialený cca 150 m od R1 a pozdĺž celého objektu je plánované vybudovanie štátnej cesty Lehota – Kynek.